1999 - АРТУР КОНАН ДОЙЛ. СОЧИНЕНИЯ -

М.: Книжная палата, 1181(3) стр.

(ISBN 5-7000-0482-8) (т. 5000) (подп. в печ. 30.08.1999)

(ф-т 70х1001/16) (портрет на корешке худ. А. Ф. Курилко)

Адриан Конан Дойл - Истинный Конан Дойл